Ukrayna’da süresiz oturma izni belgesi nedir ?

Ukrayna’da süresiz oturma izni belgesi nedir ?

Ukrayna'da çalışmaya karar verdikten veya Ukrayna'da daha fazla zaman geçirmenizi talep eden diğer durumlarda, Ukrayna devlet organlarının tarafındaki her türlü hak talebini ortadan kaldıracak ve size kendi işinizi sakince yapma fırsatı sunacak ilgili belgeyi, yani oturma iznini edinme sorusunu sizde kendinize soracaksınız. Oturma izni almak demek, Ukrayna'daki konaklamanızın yasallığından ve Ukrayna'daki devlet yetkililerinin size karşı iddialarından koruyan bir kalkanınızın olması demektir. 

Günümüzde yaygın olarak uygulanan ve bir o kadar da alınması çok pratik olduğu için popüler olanlardan biri, süreli ve daimi oturma izni belgesidir, bu belgenin sağladığı yeterince geniş haklar nedeniyle yabancı ülke vatandaşları bu yol ile Ukraynada kalmayı tercih ederler.
Oturma izni alma prosedürü, gerekçesi ve böyle bir belgeyi edinmenin diğer nüansları yeterince sabırlı ve göçmenlik hizmeti de dahil olmak üzere kamu makamlarıyla çalışma konusunda iyi bilgi ve deneyim gerektirir.

Ukrayna yasa tanımlamalarına göre, süresiz diğer adıyla daimi oturma izni belgesi, bir yabancının veya vatansız birinin Ukrayna'da daimi ikamet hakkını onaylayan bir belgedir. Böyle bir belge çalışma, işletme (iş kurma), ihale ve daha fazlasını içeren geniş haklar sunar. Süresiz oturma izni almış bir kişiye verilen haklar oldukça geniştir, ancak bu hak listesinin içinde elbette bir istisna kategorisi vardır - siyasi haklar bloğu (oy kullanma, seçilme ve diğer siyasi hakları içeren blok) bu haklara dahil olmaz. Yani eğer yabancı bir vatandaşın süresiz oturma izni olsa bile, siyasi seçimlerde oy kullanamaz

 

Kalıcı oturma izni, yasal olarak Ukrayna topraklarında bulunan ve 16 yaşına ulaşmış olan kişilere verilir (bu kişiler şahsen veya bir temsilci aracılığıyla belge sunarlar) veya, 16 yaşından küçük, veya yasal olarak engelli yada yarım engelli olarak tanınan kişiler ise (bu kişilerin yasal temsilcisi tarafından belgeleri sunulurlar). Gerekli tüm belgeleri hazırladıysanız ve uygun makamlara başvurduysanız, makamlar tarafından makbuzları aldıktan sonraki 15 gün içinde, Ukrayna'da 10 yıllık bir süre için daimi oturma izni alacaksınız.


Ukrayna'da daimi ikamet izni almak için hangi belgelere ihtiyaç duyarsınız?
Aşağıdaki belge paketini hazırlamanız ve toplamanız gerekir:
 • Oluşturulmuş formun beyanı;
 • Yabancı uyruklu pasaport belgesi veya D tipi vizesi bulunan vatansız bir kişiyi ispatlayan, Ukrayna mevzuatı ve uluslararası anlaşmalar tarafından aksi belirtilmedikçe (bu belgenin bir kopyası kuruma sunulur, asıl belgenin sunulması sırasında verilir ve derhal size iade edilir);
 • Dokümanlar yasal temsilci veya temsilci (avukat) tarafından sunuluyorsa, bu kişinin otoritesini (avukatın yetkisi, vb.) Onaylayan ilgili belgenin sunulması gerekir (bu belgenin bir nüshası yetkili devlet organına sunulur ve aslı denetim için verilir);
 • Pasaport sayfalarının veya başvuru sahibinin kimliğini doğrulayan ve bu kişinin kişisel bilgilerini Ukrayna dilinde içeren diğer belgelerin çevirisi;
 • İdari ücretin ödenmesini ya da başvuru sahibini bu ücretin ödenmesinden muaf tutan bir belgeyi belgeleyen belge (bu belgenin bir kopyası kuruma sunulur ve aslı başvuru sahibine iade edilir, inceleme için sunulur);
 • Göçmenlik izni verme kararının bir kopyası veya size yasal olarak belirlenmiş kişiler kategorisine girdiğinize dair bir belge.
Ukrayna'ya gelmeden önce D tipi vizesinin alınmasının mümkün olduğunun belirtmek isteriz.
Uzun süreli D tip vizeler, Ukrayna'da 90 günden daha uzun bir süre yaşamalarının veya kalmalarını sağlayan belgelerin yetkili makamları tarafından daha fazla kayıt yaptırmak amacıyla verilir.
Göçmenlik izni almaya uygun kişilerin sebeplerini, prosedürlerini ve kategorilerini veya vize almak için belirli bir prosedürü bu linke tıklayarak daha detaylı öğrene bilirsiniz.
Genel olarak, prosedürlerin serbestleştirilmesine ve basitleştirilmesine rağmen, Ukrayna'da kalıcı bir oturma izni alınmasının karmaşık ve bürokratik kaldığı belirtilmelidir.
Ukrayna’da süresiz oturma izni belgesi nedir ?
Ayrıca, Ukrayna yasalarının öngördüğünü şartlarda oturma iznini aldıktan sonra, böyle bir belgeyi değiştirmeniz gereke bilir.
Özellikle, bu gibi durumlar şunlardır:
 • Oturma iznindeki bilgilerde değişikliklerin olması;
 • Oturma iznine girilen bilgilerdeki bir hatanın belirlenmesi;
 • Sürenin sona ermesi;
 • Oturma izninin daha fazla kullanım için uygun olmaması;
 • Yabancı veya vatansız bir kişinin 25 veya 45 yaşlarını doldurması (yabancının veya vatansız kişinin temassız elektronik medya içermeyen bir oturma izni ile belgelenmesi durumunda).


Ayrıca, kalıcı oturma izninizi kaybettiyseniz veya çaldırdıysanız, yeni bir belge almak için derhal ilgili makamlara yeni bir belge paketi ile iletişime geçiniz.
Kayıp veya çalınmış bir belgenin alınması veya değiştirilmesi durumunda yabancı veya vatansız bir kiş (veya onların temsilcileri) aşağıdaki belge paketini yetkili devlet dairesine sunması gerekir:
Değiştirilecek oturma izninin orjinali (kayıp ve hırsızlık durumları hariç);
Yabancı ülke vatandaşının pasaportu veya vatandaşlık kimliği (ibraz edildiğinde orjinali iade edilir ve bir kopyası dökümanların içine eklenir);
Yabancının pasaport belgesinin ya da vatansız kişiyi kişisel verilerle vurarak belgeleyen belgeye, yasanın belirlediği usule uygun olarak Ukrayna diline çevirisi;
Oturma izninin değiştirileceği şartları teyit eden dokümanlar (belgenin süresinin dolması durumu  veya kişinin 25 veya 45 yaşına ulaştığı durumlar hariç) (asıllar iade edildikten sonra kopyalar eklenir) (ibraz edildiğinde orjinali iade edilir ve bir kopyası dökümanların içine eklenir);
Yasal temsilcinin kimliğini tasdik eden bir belge ve yasal temsilci tarafından belgelerin sunulması durumunda, kişinin yasal temsilci olarak yetkisini onaylayan bir belge (ibraz edildiğinde orjinali iade edilir ve bir kopyası dökümanların içine eklenir);
İdari ücretin ödenmesini onaylayan bir belge (aslı) veya ödemesinden muafiyet belgesi (ibraz edildiğinde orjinali iade edilir ve bir kopyası dökümanların içine eklenir);Yukarıdaki açıklamalar, Ukrayna'da kalıcı oturma izni almaya karar vermeniz durumunda karşılaşmanız gereken ana hususları tanıma girişimidir. Bununla birlikte, her davada, dikkate alınması gereken farklı koşullarla ilgili farklılıklar vardır. Bu sebeple, tavsiye ve yardım için, bu işte yılların tecrübesini edinerek kaliteli servis veren uzmanlarımıza başvurabilir ve kesinlikle onların yardımı ile kısa bir zaman içersinde gerekli dökümanları ala bilirsiniz.


Adalet Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile yasal koruma altında olun.